Οινοποιείο Μηλέα

Το οινοποιείο Μηλέα βρίσκεται στην Αργαλαστή, Νοτίου Πηλίου, σε υψόμετρο 300 μέτρων και δημιουργήθηκε από τους Λάζαρο και Σουζάνα Καριπίδη.Στον ιδιόκτητο αμπελώνα 30 στρεμμάτων, στα τέλη της δεκαετίας του 2000, επιλέχθηκε να φυτευτούν οι ποικιλίες chardonnay και merlot μετά από εδαφολογικές αναλύσεις και μελέτη του μικροκλίματος της περιοχής. Τα επικλινή εδάφη, η καλή αποστράγγιση των υδάτων και οι χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις (400-500 kg/στρ), σε συνδυασμό με τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, όπου ο κρύος χειμώνας και το ήπιο καλοκαίρι βοηθούν την αργή ωρίμανση των σταφυλιών, συνεισφέρουν καθοριστικά στο χαρακτήρα των οίνων του οινοποιείου.